deklaration

När bokslutet och årsredovisning är klart så ska det tas fram en deklaration. Det är mycket att tänka på när deklarationen görs, det ska göras avdrag för de utgifter du har haft i företaget på ett effektivt sätt, olika avsättning kan behöva göras för att reglera inkomsten, bilagor ska upprättas och mycket mer. Det är här Redovisningskonsulterna i Kalmar AB kommer in i bilden. Vi är experter inom området med över 30 års erfarenhet och ser till att allt sköts korrekt och effektivt.

Vänd er med förtroende till oss, vi vet vad vi gör!