bokslut och årsredovisning

Efter slutet på varje räkenskapsår så ska allt avslutas i ett bokslut, vilka formella krav som ställs kan variera beroende på företagsform med mera. Gemensamt för alla är att i slutändan så ska alla transaktioner som gjorts i företaget föregående räkenskapsår sammanställas och presenteras i en resultat- och balansräkning.

Låt oss sköta bokföringen åt ert företag. Vi erbjuder bokslut åt företag helt enligt gällande regelverk och har ett flertal redovisningskonsulter med bred kompetens som ser till att jobbet blir utfört på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss så berättar vi mer!